Bezpečnostní funkce

Automatické vypínání pro maximální bezpečí
Stisknutím tlačítka zablokujete přístroj - a chráníte jej před nechtěným zapnutím např. dětmi. Parní trouba Miele se automaticky vypne, i když dojde k překročení maximální doby provozu. Takže až jednou zapomenete přístroj vypnout, bezpečí je stále zajištěno.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu