Kompetence v oblasti techniky odvětrávání

Technika odvětrávání
Všechny odsávače par Miele jsou kontrolovány podle aktuálních platných evropských norem. Hodnoty vzduchového a akustického výkonu, které najdete v přehledech výrobků, jsou reprezentativní a porovnatelné. Miele je členem sdružení CECED* (evropské sdružení zastřešující výrobce domácích spotřebičů). Všichni jeho členové se dobrovolně zavázali měřit hodnoty výkonu vzduchu a akustického výkonu v souladu s platnými evropskými normami a ve svých katalozích zveřejňovat pouze tyto hodnoty. Tím je zajištěna transparentnost údajů o výkonu pro konečné zákazníky.
Externí ventilátor
Díky použití externího ventilátoru v provozu s odtahem vzduchu dochází k redukci pachů v kuchyni. Ventilátor pak není umístěn v odsavači jako obvykle, ale je instalován například na venkovní stěnu. K výrazné redukci pachů doporučujeme odtah ve vzdálenosti minimálně 5–7 metrů. Ventilátory a odsavače par jsou vzájemně spojeny řídicím kabelem. Pro toto řešení nabízí společnost Miele odtahové ventilátory na venkovní zeď (AWG 102*), na střechu (DGG 102) nebo dovnitř (ABLG 202).
Tlumič hluku - plus pro váš klid
Řada odsávačů par Miele je sériově vybavena vysoce účinným akustickým balíčkem a pracuje tak velmi tiše. Dalším opatřením ke snížení hlučnosti je tlumič hluku DASD 150, který nabízí Miele formou příslušenství k dokoupení. Tlumič redukuje hlučnost až o 4,5 dB(A) re1pW a nabízí díky tomu klidné pracovní prostředí. A navíc je flexibilní. Je vhodný k provozu s odtahem i k provozu s cirkulací.
Odtahová roura do zdi
Pro odvod vzduchu směrem ven se do vnější zdi instaluje odtahová roura. U běžných řešení může vzniknout tepelný most, který způsobuje ztráty energie. Například v zimě může do systému odtahového potrubí vniknout studený vzduch.
Průchodka střechou
Pokud má být vzduch odváděn střechou, budete potřebovat průchodku střechou. Miele nabízí nejrůznější provedení (DDF 125/150 nebo DDF 200), která můžete použít do střech se sklonem od 22° a na všechny druhy tašek. Kvalitní nerezové provedení je instalováno do stabilního olověného krycího rámu odolného proti povětrnostním vlivům.
Odtahové hadice
Odtah umožňuje cílené odvádění pachů, vlhkosti a tepla ven. Tvar a provedení odtahu je rozhodující pro vzduchový výkon a hlučnost odsavače. Nejlepší jsou hladké, kulaté rozvody nebo speciální ploché rozvody bez redukce průměru. Společnost Miele zpravidla doporučuje průměr 150 mm. V případě odsavačů s velmi vysokým výkonem je obvyklý průměr 200 mm. Miele nabízí flexibilní hliníkové hadice s jemným vlnkováním. Hliníkové hadice DAS 150 a DAS 200 o průměrech 150 a 200 mm splňují požadavky protipožární třídy B1.
Patent pro AWG 102: DE 102 20 515 B4 Charakteristika výbavy v závislosti na modelu